Editura Estfalia

EDITARE | TEHNOREDACTARE | PUBLICARE

Editura estre acreditată CNCSIS, cod CNCSIS: 294 și CNATDCU conform ordinului 6129/20.12.2016 – Anexa 24:

„Cărțile apărute în colecțiile de profil juridic ale editurilor generaliste
se iau în considerare numai dacă
respectiva colecție numără cel puțin opt titluri
apărute în cei 5 ani premergători apariției cărții candidatului.”
– Anexa 24 – CNATDCU, ordin 6129/20.12.2016

Editura Estfalia tipărește în tiraje începâd cu 10 ex.:
lucrări științifice, eseuri, teze de doctorat, cursuri sau manuale, disertație, etc.
fiecare având ISBN propriu și CIP date de Biblioteca Națională a României


Tehnoredactare

Înainte de a tipări cartea trebuie introdus textul și formatat conform unor norme tehnice. Introducerea sau culegerea textului se poate face în orice format de pagină, de preferat cea finală. Urmează corectarea textului. Următoarea etapă este tehnoredactarea adică așezarea corectă a textului în pagină. Urmeză conceperea coperții și la final BT - adică bun de tipar.

Editare

A edita o carte conform definiției dată de dexonline înseamnă: 1) A stabili, pe baza unei cercetări amănunțite, forma unui text în vederea publicării (cu adnotări critice și explicative); ) A îngriji apariția unei opere; 3) A efectua lucrările de tipărire și răspândire unei cărți, a unei publicații. etc.

Publicare

Sub sigla editurii au apărut cărți științifice, teze de doctorat, cursuri și manuale, beletristică, eseuri fiecare arte având ISBN și CIP propriu date de Biblioteca Națională a României. Tirajul minim este de 20 ex. din care dvs. primiți 10 ex. Restul se duc. între 3 ex. și 7 ex. Biblioteca Națională a României, la editură 2 ex. și la Biblioteca Metropolitană 1 ex.

Editura Estfalia

Pentru lucrarea d-voastră Editura Estfalia are competența de a vă îndruma în procesul editorial
de la manuscris la carte tipărită cu ajutorul așa-zisului “DRUM AL CĂRȚII”

  • Culegerea textului din caiet în calculator
  • Corectarea textului inclusiv diacritice
  • Tehnoredactarea textului în pagină
  • Conceperea coperții și BT - Bun de tipar
  • ISSN, ISBN, CIP și codul de bare
  • Tipărirea propiu-zisă a cărții

Ofertă de editare și de tipărire carte

Oferta editurii Estfalia pentru a tipări lucrarea dvs.:
Carte format A5, max. 160 pagini tipărite cu text la negru pe hârtie de import de 80 g/mp,
coperta cărții din carton de 220 g/mp semilucios imprimată color, lipire cu termoclei,
tăiere la dimensiune, ambalare, tiraj total de 25 ex.
(din care primiți 15 ex., 7 ex. se duc la fondul de carte
al Bibliotecii Naționale a României, 1 ex. la Biblioteca Metropolitană, 2 ex. la editură)

Prețul total este de 500 lei

Lucrări - carți - științifice

Lucrări științifice tipărite la editura acreditată Estfalia, programe și pliante pentru simpozioane în tirajele cerute de beneficiari:

– “Mediul și Industria” simpozioane anuale;
– “Conferința Națională a Solului”;
– diferite alte simpozioane;
– Geo-Atlasul Municipiului București;
– Economia Regională – Universitatea ecologică;
– ABC Sindical – Sindicatul Frăția;
– Cursuri universitare
– Lucrări de doctorat;

Colecția Profil Juridic;
– Colecția Criminalistică;
– Colecția Sindicat și Sindicalism;
– Colecția Educațio;
– Biografii;
– Monografii;
– Lucrări personale;
– Beletristică.

Premii obținute

Cartea “Geo-Atlasul municipiului București” apărută sub egida “Editura Estfalia”
a primit din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” premiul NICOLAE CERNESCU 

Avantajele de a publica la editura Estfalia

– Editura Estfalia este acreditată CNCSIS cod CNCSIS 294 și CNATDCU conform ordinului 6129/20.12.2016 – Anexa 24;
– Tirajele sunt mici și foarte mici;
– Prețul final este de asemenea foarte mic;
– Realizarea copertei este gratuită;

– Editura Estfalia acordă ISBN și cod de bare gratuit;
– Editura Estfalia acordă CIP gratuit;
– Lipirea blocului de carte de copertă este foarte bună;
– Se pot trimite cărțile finiteîn orice colț al țării;
– Produsul final – cartea – este de o calitate foarte bună.