Sari la conținut

Editură acreditată CNCSIS, cod 294

Editură acreditată CNATDCU, ordin 6129/20.12.2016 - Anexa 24

Editură prezentă pe portalul SEAP / SICAP | Editură și tipografie digitală

Lucrărilor științifice li se pot atribui identificatori digitali DOI, prin acord cu Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca și partenerul Crossref

https://biblioteca.editura-estfalia.ro/

Editură acreditată CNATDCU și CNCSIS.

Lucrărilor științifice li se pot atribui identificatori digitali DOI

"Drumul cărții"

Editura Estfalia, pentru cartea dvs., are competența de a vă îndruma, în procesul editorial, de la manuscris la carte tipărită cu ajutorul așa-zisului „Drum al cărții”.

Culegere text

Culegerea textului din caiet în calculator într-un program pentru a putea fi tehnoredactat.

Corectare text

A doua etapă este cea de corectare a textului. Se corectază inclusiv diacriticile.

Tehnoredactare

A treia etapă este cea de tehnotredactare a textului, adică așezatrea lui în pagină.

Copertă

A patra etapă este cea de concepție a coperții și darea BT - bun de tipar dat de autor.

ISBN

A cincea etapă este aceea de acordare de către editură a ISBN, ISSN, CIP și cod de bare după caz.

Tipărire

Urmează ultima etapă aceea de tipărire a cărții lipire tăiere la dimensiune, ambalare și trimitere la autor.

Editura Estfalia, ofertă:

Editura Estfalia are o ofertă pentru un tiraj minim (20 ex.) de carte pentru lucrarea dvs.:

Carte format A5, max. 160 pag., cu tipar la negru (text și/sau foto) pe hârtie de 80 g/mp import, copertă carton 220 g/mp semilucios, imprimată color pe fețele 1 și 4, lipire cu termoclei, ambalare, tiraj – mic – 20 ex., preț total 580 lei. Din cele 20 de ex. dvs. primiți 10 ex., 8 ex. se vor depune la depozitul de carte al Bibliotecii Naționale a României și 2 ex. rămân la editură.

Traduceri/retroversiuni (engleză, franceză) este de 18-20 lei pe pagină (1 pagină = 2.000 caractere, inclusiv spații) în limba țintă.

Pentru redactarea unei cărți prețul este de 4 lei/pagină;
1 pagină = 2.000 de caractere, inclusiv spațiile (introducerea textului, paginare, pregătirea volumului pentru tipar.)

Ofertă de tipărire carte. Editură acreditată DOI CNATDCU și CNCSIS

De ce să publici la editura Estfalia?

– Editura Estfalia este acreditată CNCSIS cod CNCSIS 294, acreditată CNATDCU conform ordinului 6129 / 20.12.2016 – Anexa 24 și poate da identificator DOI;
– Tirajele sunt mici și foarte mici;
– Prețul final este de asemenea foarte mic;
– Realizarea copertei este gratuită;
– Editură pentru profesori, scriitori, autori de romane;
– Editură este pe portalul SEAP / SICAP

– Editura Estfalia acordă ISBN și cod de bare gratuit;
– Editura Estfalia acordă CIP gratuit;
– Lipirea blocului de carte de copertă este foarte bună;
– Se pot trimite cărțile finite în orice colț al țării;
– Produsul final – cartea – este de o calitate foarte bună;
– Editură acreditată CNATDCU si CNCSIS.;
– Editură din București

Premii obținute

Geo Atlasul municipiului București

Cartea „Geo-Atlasul municipiului București” apărută sub egida „Editura Estfalia”
a primit din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” premiul NICOLAE CERNESCU

Premii obținute

Cartea „CALITATEA SOLULUI ÎN ZONELE AGRICOLE HNV: POLITICI, STUDII, EVALUĂRI, PERCEPȚII, DECIZII MUILTIPARTICIPATIVE” apărută sub egida „Editura Estfalia”
a primit din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” premiul MIRCEA MOȚOC

Acreditare CNATDCU

Editura Estfalia este acreditată CNATDCU conform ordinului 6129/20.12.2016 – Anexa 24

Acreditare CNCSIS

Editura Estfalia este acreditată CNCSIS cod CNCSIS 294 

Lucrărilor științifice li se pot atribui identificatori digitali DOI, prin acord cu Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca și partenerul Crossref.
Editură pentru profesori | Tipărim: | teze doctorat | lucrări științifice | cursuri și manuale | beletristică | ISBN și CIP propriu | tiraje mici | începând cu 10 ex.

Editură Estfalia este prezentă pe portalul SEAP / SICAP | Editură și tipografie digitală

Tehnoredactare
5/5
Înainte de a tipări cartea trebuie introdus textul și formatat conform unor norme tehnice. Introducerea sau culegerea textului se poate face în orice format de pagină, de preferat cea finală. Urmează corectarea textului. Următoarea etapă este tehnoredactarea adică așezarea corectă a textului în pagină. Urmează conceperea coperții și la final BT – adică bun de tipar.
Editare
5/5
A edita o carte conform definiției dată de dexonline înseamnă: 1) A stabili, pe baza unei cercetări amănunțite, forma unui text în vederea publicării (cu adnotări critice și explicative); 2) A îngriji apariția unei opere; 3) A efectua lucrările de tipărire și răspândire unei cărți, a unei publicații etc. Editura este acreditată și DOI CNATDCU și CNCSIS
Publicare
5/5
Editura Estfalia editează și tipărește cărți științifice, teze de doctorat, cursuri și manuale, beletristică, fiecare carte având ISBN și CIP propriu date de Biblioteca Națională a României. Tirajul minim este de 20 ex. din care dvs. primiți 10 ex., 3 ex.–7 ex. Biblioteca Națională a României, la editură 2 ex., la Biblioteca Metropolitană 1 ex.

Lucrări științifice

Lucrări științifice tipărite la editura Estfalia | se pot atribui identificatori digitali DOI | editură acreditată CNATDCU și CNCSIS | programe și pliante pentru simpozioane în tirajele cerute de beneficiari:

– “Mediul și Industria” simpozioane anuale;
– “Conferința Națională a Solului”;
– diferite alte simpozioane;
– Geo-Atlasul Municipiului București;
– Economia Regională – Universitatea ecologică;
Cursuri universitare
Lucrări de doctorat;
– Beletristică;

Colecția Profil Juridic;
– Colecția Criminalistică;
– Colecția Sindicat și Sindicalism;
– Colecția Educațio;
– Biografii;
– Monografii;
– ABC Sindical – Sindicatul Frăția;
– Lucrări personale; etc. 

Editură pe portalul SICAP / SEAP