Sari la conținut

Despre editura Estfalia

Editură acreditată CNATDCU Conf. ordin 6129/20.12.2016 – Anexa 24:
Editură acreditată CNCSIS. Editura acordă ISBN și CIP la fiecare carte.

Editura Estfalia este o editură acreditată CNCSIS, cod CNCSIS: 294 | editură acreditată CNATDCU | Conf. ordin 6129/20.12.2016 – Anexa 24:

„Cărțile apărute în colecțiile de profil juridic ale editurilor generaliste se iau în considerare numai dacă respectiva colecție numără cel puțin opt titluri apărute în cei 5 ani premergători apariției cărții candidatului.”

– Anexa 24 – CNATDCU, ordin 6129/20.12.2016

***

Editura Estfalia a fost înființată pentru a veni în întâmpinarea editării de carte cu scop științific și didactic – curs universitar, îndrumător de proiectare și de laborator. Până în prezent sub sigla editurii au apărut peste 400 de titluri de carte. Sub egida editurii apar de asemenea reviste științifice.

ISBN, CIP

Pentru a intra în circuitul național și internațional cartea trebuie să fie depusă la fondul de carte al Bibliotecii Naționale a României. Pentru acest lucru cartea are nevoie de ISBN (dat de editură), CIP (dat de Biblioteca Națională a României) şi cod de bare (dat de editură).

Acest lucru vă conferă dumneavoastră garanția corectitudinii editării și tipăririi cărții fără a exista pericolul ca respectivul titlu de carte să fie tipărit și de alt autor la altă editură.

Editura ofera ISBN | Editura ofera CIP. ISBN si CIP la fiecare carte.

Sunt cazuri când anumite edituri nu respectă ISBN-ul și CIP-ul dat de Biblioteca Națională.
La început editurile primesc primele 10 ISBN-uri cu condiția de a preda la fondul de carte al Bibliotecii Naționale toate cele 10 titluri in diferite tiraje convenite.
Dar sunt situații când se folosește un singur ISBN si un singur CIP pentru a se tipări mai multe titluri de carte de unele edituri, anulându-se practic toată munca depusă de acești autori care le-au tiparit și editat la aceste edituri.
Adică mai pe scurt: același ISBN și același CIP sunt atribuite la foarte multe cărți ceea ce duce la anularea tuturor cărților cu acest ISBN și CIP.
Acest lucru se întâmplă pentru că editurile respective nu trimit cele 4-7 cărți (per titlu de carte) de protocol la Biblioteca Națională în Depozitul de carte și atunci ele nu mai primesc în continuare ISBN-uri valide.

Deci Mare Atenție!
Spunem acest lucru pentru a veni în ajutorul autorilor și a nu se complica situațiile. 

Avantajele de a publica la editura Estfalia:

– Editura este acreditată CNCSIS;
– Editura este acreditată CNATDCU;
– Editură pentru profesori, lucrări de doctorat, romane, simpozioane, lucrări personale, etc;
– Tirajele sunt mici și foarte mici;
– Prețul final este de asemenea foarte mic;

– Conceperea coperții este gratuită;
– ISBN gratuit;
– CIP gratuit;
– Lipirea blocului de carte de copertă este foarte bună;
– Se pot trimite cărțile finite în orice colț al țării;
– Produsul final are o calitate foarte bună.

Editura nu are ca obiect de activitate principal vânzarea cărților editate și tipărite.
Prețul de 580 lei pentru cele 20 de exemplare de carte la comanda minimă se referă la costul de producție.
Toate cărțile tipărite de editură sunt predate la zi la Depozitul de carte al Bibliotecii Naționale. Depozitul de carte al Bibliotecii Naționale se actualizează după aproximativ  6 luni – 1 an. 

ATENȚIE!

– Așa cum apar în unele site-uri așa-zisele: CERTIFICATE ISBN, CERTIFICATE ISSN, CERTIFICATE CIP, CERTIFICATE PENTRU CODURI DE BARE acestea NU EXISTĂ (NU SUNT RECUNOSCUTE de Biblioteca Națională a României).
– ISBN, ISSN și CIP-ul sunt date de către Biblioteca Națională a României numai editurii pentru fiecare titlu de carte și sunt coduri bine definite.
– ISBN și ISSN se pot tipări pe coperta a IV-a.
– CIP-ul se tipărește pe contra paginii de titlu.
– Codul de bare se tipărește de către editură pe coperta a IV-a. .