Sari la conținut

2. Carte universitară

2. Carte universitară

Editura Estfalia publică carte universitara, cursuri, cum ar fi: lucrări juridice, științifice și cărți de studiu în mai multe domenii universitare.

Fiecărui titlu de carte s-a alocat un nr. CIP şi un ISBN format din 13 numere.
Mai jos sunt câteva titluri de carte universitară, autorul sau autorii și ISBN-ul corespunzător. 

Pentru titlurile de carte ce conțin mai multe volume a fost alocat un ISBN general si un ISBN individual pentru fiecare volum.
Astfel fiecare volum având două ISBN-uri

 • VALOAREA BIOLOGICĂ A UNOR SOIURI ŞI SELECŢII DE PAVII ÎN CONDIŢIILE DOBROGEI* Lămureanu Gheorghe * 978-606-8284-28-6
 • LUCIAN BLAGA : INTERPRETĂRI* Linea Iuliana Elisabeta, Basa Elena, Miu Jermen, Trache Elena * 978-606-8284-29-3
 • GHID PRACTIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ* Cristian Vlădescu, Marian Matei, Raluca Sfetcu * 978-606-8284-30-9
 • ANALIZA NEVOILOR DE ACCES LA SERVICIILE DE SĂNĂTATE ALE POPULAŢIEI GENERALE DIN REGIUNILE DE DEZVOLTARE VEST ŞI CENTRU, ÎN TOATE CELE 10 JUDEŢE, PENTRU TOATE LOCALITĂŢILE DIN MEDIUL URBAN ŞI RURAL* Dr. Cristian Vlădescu, Marin Matei * 978-606-8284-31-6
 • EUHARISTIA ÎN LUMINA SFINTELOR CANOANE* Povîrnaru Raul Darius * 978-606-8284-34-7
 • DESPRE PREOŢIE ÎN CÂTEVA CUVINTE* Povîrnaru Raul Darius * 978-606-8284-35-4
 • EXPERIENŢA LITURGICĂ A BISERICII ÎN ORIZONTUL CONCEPTULUI DIONISIAN* Povîrnaru Raul Darius * 978-606-8284-36-1
 • ANCHETA PENALĂ: CONCEPTE GENERALE* Ambrozie Octavian, Militaru Nicu, Melicianu Vicu-Sorin * 978-606-8284-37-8
 • CRIZELE INTERNAŢIONALE, EVOLUŢII ISTORICE* Drd. Alina Pop * 978-606-8284-38-5
 • CRIMINALITATEA INFORMATICĂ, FACTOR DE RISC MAJOR PENTRU ODINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ* Coroiu Viorel * 978-606-8284-39-2
 • TURISMUL RURAL ÎN SUBCARPAŢII BUZĂULUI* Laurenţiu-Marius Dinu * 978-606-8284-40-8
 • ALGORITM DIAGNOSTIC ŞI TERAPEUTIC ÎN URGENŢELE ODONTO-STOMATOLOGICE* Alexandru Andrei Iliescu, Andrei Iliescu * 978-606-8284-41-5
 • NUVELA ÎN LITERATURA ROMÂNĂ A SECOLULUI AL XIX-LEA. TENDINŢE ŞI ÎMPLINIRI* Leucuţa Lavinia – Sorina * 978-606-8284-42-2
 • BALADA TRENULUI VENIND – ANTOLOGIE* Doiniţa Mitrică * 978-606-8284-43-9
 • SEMIOLOGIE MEDICALĂ – ÎNDRUMĂTOR PRACTIC PENTRU ASISTENŢI MEDICALI* Mako Katalin * 978-606-8284-44-6
 • MANUAL PENTRU CONTROLUL PIERDERILOR DE APĂ DIN SISTEMELE DE ALIMENTARE* Alexandru Mănescu * 978-606-8284-48-4
 • IRIGAREA LOCALIZATĂ A CAISULUI ÎN CONDIŢIILE DIN DOBROGEA* Leinar Septar * 978-606-8284-49-1
 • DREPTUL MEDIULUI ŞI POLITICI DE MEDIU* Popescu Cristian * 978-606-8284-50-7
 • ÎNTREŢINEREA SOLULUI ŞI FERTILIZAREA ÎN LIVEZILE DE PIERSIC* Corina Gavăt * 978-606-8284-51-4
 • CRIMINALISTICĂ. ELEMENTE DE TEHNICĂ CRIMINALISTICĂ. VOL I* Georgică Panfil, Cezar Ceoacă * 978-606-8284-53-8/, 978-606-8284-54-5
 • STUDIUL TEHNOLOGIILOR DE CULTURĂ ŞI METODE DE DETECŢIE A VIRUSURILOR LA CAIS ŞI PIERSIC* Cristina Moale, Ligia Ion * 978-606-8284-55-2
 • STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND CEAREA ŞI CULTIVAREA PIERSICULUI ŞI NECTARINULUI DWARF* Liana-Melania Dumitru * 978-606-8284-56-9
 • FUNDAMENTELE TEHNICII CRIMINALISTICE, ED. A II-A, VOL II* Georgică Panfil * 978-606-8284-58-3
 • CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE PENTRU DISCIPLINA DE AGROTEHNICĂ* Ligia Ion * 978-606-8284-60-6
 • NOŢIUNI GENERALE DE MEDICINĂ LEGALĂ* dr. Horia Raţă * 978-606-8284-62-0
 • POLITICI SOCIALE: NOTE DE CURS* Roxana Paraschiv, Gabriela Corina Slusariuc * 978-606-8284-63-7
 • TEHNICĂ CRIMINALISTICĂ* Toader Cătălin, Niculae Florin * 978-606-8284-64-4
 • PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE: IMPERATIVE ALE SOCIETĂŢII EUROPENE MODERNE* Vevera Florina * 978-606-8284-65-1
 • ASPECTE BIOFIZICE A PROPAGĂRII INFLUXULUI NERVOS ÎN SISTEMUL VIZUAL* prof. MSc fizică Nicolae Stanciu * 978-606-8284-68-2
 • MANAGEMENTUL RISCURILOR ASOCIATE SECURITĂȚII INFORMATICE* dr. Georgică Panfil * 978-606-8284-70-5
 • PEDOLOGIE* aplicații practice Ilie Leonard, Mihalache Mircea * 978-606-8284-71-2
 • STUDIUL COMPORTĂRII UNOR SOIURI ŞI HIBRIZI DE CAIS, ÎN ZONA DE SUD-EST A ROMÂNIEI, ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN SORTIMENT* dr. Ing. Opriţă Vlăduţ Alexandru * 978-606-8284-73-6
 • COMPORTAREA SOIURILOR DE GRÂU DE TOAMNĂ ÎN PRINCIPALELE ZONE AGRICOLE ALE ŢĂRII* dr. ing. Pompiliu Mustăţea * 978-606-8284-74-3
 • ANALIZA DINAMICII DISCRETE A UNOR SISTEME ECONOMICE ŞI BIOLOGICE UTILIZÂND PROGRAME DE SOFTWARE MATEMATIC* Cîrlig George-Valentin * 978-606-8284-75-0
 • TULBURĂRI DE REPRODUCERE DE CAUZĂ GENETICĂ* Anca Mitroi * 978-606-8284-77-4